AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ faslinda 1 sayfada 8 kayitli hadis var
Fasil : AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ Konu : Af Ve Mağfiret Hakkında Ravi : Ebu Eyyub
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eğer
siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve
yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği
kimseler yaratırdı." HadisNo : 4141
Fasil : AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ Konu : Af Ve Mağfiret Hakkında Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nefsim
kudret elinde olan Zat`a yemin ederim ki, eğer siz hiç günah
istemeseniz, Allah sizi toptan helak eder; günah işleyen, arkadan da
istiğfar eden bir kavim yaratır ve onları mağfiret ederdi." [Rezin şu
ziyadede bulundu: "Resulullah (sav) buyurdu ki: "Nefsim elinde bulunan
Zat-ı Zülcelal`e yemin olsun ki, günah işlemediğiniz takdirde ondan daha
büyük olan ucb`e düşeceğinizden korkarım." [Bu rivayet, Münziri`nin
et-Terğib ve`t-Terhib`inde kaydedilmiştir (4.20)] HadisNo
: 4142
Fasil : AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ Konu : Af Ve Mağfiret Hakkında Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) (bir hadis-i kudsi`de)
Rabbinden naklen buyururlar ki: "Bir kul günah işledi ve: "Ya Rabbi
günahımı affet!" dedi. Hak Teala da: "Kulum bir günah işledi; arkadan
bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi
vardır." Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: "Ey Rabbim günahımı
affet!" der. Allah Teala Hazretleri de: "Kulum bir günah işledi ve
bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi
vardır. Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: "Ey Rabbim beni
affeyle!" der. Allah Teala da: "Kulum günah işledi ve bildi ki, günahı
affeden veya günah sebebiyle muaheze eden bir Rabbi olduğunu bildi.
Dilediğini yap, ben seni affettim!" buyurdu." HadisNo :
4143
Fasil : AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ Konu : Af Ve Mağfiret Hakkında Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah
Teala Hazretleri diyor ki: "Ey Ademoğlu! Sen bana dua edip, (affımı)
ümid ettikçe ben senden her ne sadır olsa, aldırmam, ben seni
affederim. Ey Ademoğlu! Senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa,
sonra bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna bakmam, seni affederim.
Ey Ademoğlu! Bana arz doluşu hata ile gelsen, sonunda hiç bir şirk
koşmaksızın bana kavuşursan, seni arz doluşu mağfiretimle karşılarım."
HadisNo : 4144
Fasil : AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ Konu : Af Ve Mağfiret Hakkında Ravi : Cündeb
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir
adam: "Vallahi Allah falancayı mağfiret etmiyecek!" diye kesip attı.
Allah Teala Hazretleri de: "Falancaya mağfiret etmiyeceğim hususunda
yemin eden de kim? Ben ona mağfiret ettim, senin amelini de iptal
ettim!" buyurdu." HadisNo : 4145
Fasil : AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ Konu : Af Ve Mağfiret Hakkında Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Beni
İsrail`de birbirine zıd maksad güden iki kişi vardı: Biri günahkardı
diğeri de ibadette gayret gösteriyordu. Abid olan diğerine günah
işlerken rastlardı da: "Vazgeç!" derdi. Bir gün, yine onu günah üzerinde
yakaladı. Yine, "vazgeç" dedi. Öbürü: "Beni Allah`la başbaşa bırak.
Sen benim başıma müfettiş misin?" dedi. Öbürü: "Vallahi Allah seni
mağfiret etmez. Veya: "Allah seni cennetine koymaz!" dedi. Bunun
üzerine Allah ikisininde ruhlarını kabzetti. Bunlar Rabbülaleminin
huzurunda bir araya geldiler. Allah Teala Hazretleri ibadette gayret
edene: "Sen benim elimdekine kadir misin?" dedi. Günahkara da dönerek:
"Git, rahmetimle cennete gir!" buyurdu. Diğeri için de: "Bunu ateşe
götürün" emretti. Ebu Hüreyre (ra) der ki: "(Adamcağız Allah`ın
gadabına dokunan münasebetsiz) bir kelime konuştu, bu kelime dünyasını
da, ahiretini de heba etti." HadisNo : 4146
Fasil : AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ Konu : Af Ve Mağfiret Hakkında Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir
adam vardı, (günah isteyerek nefsine zulmetmekte) çok ileri idi. Ölüm
gelip çatınca oğullarına dedi ki: "Ben ölünce, cesedimi yakın, külümü
iyice ezin ve rüzgarın önünde saçın, Allah`a yemin olsun, eğer Rabbim
beni bir yakalarsa hiç kimseye vermediği azabı verir!" Ölünce, bu
söylediği ona yapıldı. Allah da arz`a emrederek: "Sende ondan ne varsa
bana toplayıver!" dedi. Arz da topladı. Adam ayakta duruyordu. "Sen
böyle bir vasiyeti niye yaptın?" diye Rabb Teala sordu. "Senden
korktuğum için ey Rabbim" cevabını verdi. Allah Teala hazretleri bu
cevap üzerine onu affetti." HadisNo : 4147
Fasil : AF VE MAĞFİRET BÖLÜMÜ Konu : Af Ve Mağfiret Hakkında Ravi : Ümmü`d-Derda
Hadis : Ebu`d-Derda (ra)`yı işittim. Demişti ki:
"Resulullah (sav)`ı işittim, şöyle buyurdu: "Müşrik olarak ölenle, bir
müslümanı haksız yere öldüren hariç, Allah bütün günahları
affedebilir." HadisNo : 4148