İBLİS HAKKINDA RİVAYETLER:
İblisin soyunu üretmesi ve kendinden şeytan soyunu oluşturması hakkında 2
rivayet vardır. Birincisi kendini aşılayarak (ilkah yoluyla); diğeride
cin soyundan bir eş edinerek (eşi şeytane) onun yumurtlamasından şeytan
soyunu oluşturmuştur.

İblisin arşı denizin üzerindedir. Şeytanları oradan gönderir ve yönetir.
Onlarda insanları Allah yolundan çıkarmaya çalışırlar. Şeyatanın en
önem verdiği şey; insanların aile düzenini bozup, eşleri birbirinden
ayırmaya çalışmasıdır. Şeytanın en sevdiği, Allah'ın en kızdığı şey;
erkeğin erkekle, kadının kadınla ilişkiye girmesidir. Şeytan yer yüzüne
inince

İşim ne olacak dedi = Senin işin sihirdir.BUYRULDU
Ne okuyacağım dedi = Şiir
Yemeğim nedir dedi = Her mundar et ve Allah'ın ismi üzerine anılmamış herşey
Yurdum = Hamam
Meclisim = Çarşı ve pazar
Müezzinim = Zurna
Ezanım = Çalgı
Avım ve Tuzağım = Kadınlar
Peygamberim = Kahinler
Sözüm = Gıybet ve yalan
Kitabım = Vücuda yaptırılan dövme

Şeytanın kühlü ve yalayışı vardır. İnsana kühl sürdüğünde insanın
gözleri ağırlaşır. İnsanı yaladığında dili kötü söyler. Şeytanın kaşığı
ve sürmedanlığı vardır. Kaşığı yalan, sürmedanlığı zikir anında uykudur.
Şeytan insanları; cimrilik, hiddet ve sarhoşlukla sapıttırır. Kişi
zenginde olsa şeytan ona mallarını az gösterir, başkalarının malına göz
diktirir, onu cimriliğe alıştırır. Kişi hiddetlenip, öfkeye kapılınca,
şeytan onu çocuk oynatır gibi oynatır. Kişi Sarhoş olunca şeytan onu
kolayca isyana çeker. Öfke anında şeytan insanın sırtını yere getirir.
İnsana sonradan pişman olacağı şeyleri yaptırır.

Şeytan, İnsanı yenmek için; sakin olduğu zaman kalbine otururum. Kızdığı
zaman uçup kafasına konarım der. Öfke şeytandandır, şeytanın silahıdır.
Öfke anında insan euzu besmele çekerse, abdest alırsa öfkesi geçer.
Şeytanın arzusu öfkelenmiş kişiye sonradan pişmanlık duyacağı sözü
söyletmek, davranışta bulundurmaktır. Cemaat ve mescidden ayrılmayan
kişi şeytandan uzak olur. Şeytan ölüm anında müslümana birşey
yapamadığında, onu imanından çeviremediğinde çok şiddetli ağlar.

Şeytan insanın her işinde hazır bulunur. O yüzden bir işe başlanılacağı
vakit euzubesmele ile (Allah'a sığınarak ve Allah'ın ismini
anarak)başlanılmalıdır. Bu sayede şeytan uzaklaştırılır. Bir işte
acelede şeytandandır. Namazdayken şeytan namaz kılanın yanına gelir.
Kişinin namazdan ayrılmaması onu kızdırır. Abdest bozuldu hissini vermek
için kişinin dübürüne üfler. Bu durumda yellenme olmadıkca, ses
duyulmadıkca namaz bozulmaz. Namazda uyuklamak ve aksırmak şeytandandır.


Şeytan insana 3 yönden yakalar.

1)İnsan öfkelendiği zaman(şeytanın gözleri,insanın gözlerinde;vesveseside insanın kalbinde olur)
2)İnsan savaşacağı zaman(Savaş anında insanın yanına gelerek;senin
malın, mülkün ve ailen var, vazgeç savaştan diyerek iğva verir)
3)İnsan mahremi olmayan kadınla başbaşa kaldığı zaman(şeytan araya girer yapacağını yapar)

İnsan 3 şeyden sakınmalıdır

1)Sadaka verirken beklemekten(sadaka vereceksen hemen ver. Çünkü biraz bekledinmi şeytan, insanı sadaka vermekten caydırır)
2)Allah'a verdiğin sözü geçiktirmekten(Allah'a verdiğin sözü mutlaka
yerine getir. Çünkü şeytan hemen gelir, aklına girer ve verdiğin söze
muhalefet ettirir.)
3)Yabancı(mahremin olmayan)kadınla başbaşa kalma(Çünkü şeytan seni saptırır)

Çok yemek yemekte şeytandandır. Çok yemek yiyen kişiye ağırlık çöker ve
uyku ağır basar. Böylelikle insanı bazı ibadetleri yapmasından alıkoyar.
Şeytanın insanlar arasında en çok sevdiği cimri mümin dir. En nefret
ettiği ise cömert fasık tır. Çünkü mümin cimriliğiyle şeytana yapacak iş
bırakmamıştır. O zaten kendine cimriliğiyle yapacağını yapmıştır. Fakat
cömert olan fasık insanı Allah cömertliğinden dolayı affeder diye
korkar.

Şeytan dünya ile beraberdir. Mal ve servet sevdasıyla insanı yanıltır.
Nefsin arzularını insana hoş ve güzel gösterir. İnsanı şehvete
yönlendirincede peşini bırakmaz.

İnsan yaratıldığı zaman, kendine yararlı şeyleri elde edebilmesi için şehvet verilmiştir.

Kendine yapılan saldırıları önleye bilmesi içinde öfke verilmiştir.
Akılda bir terbiyeci gibi yararlı olanı alması, zararlı olanı bırakması için verilmiştir.

Şeytanda sırf insanı saptırmak, yoldan çıkarmak ve luzumsuz işler yaptırmak için yaratılmıştır. Rivayetlere göre:
Allah ın düşmanı iblis kuyruğunu kıçına sokarak 7 yumurta
yumurtlamıştır. Bu 7 yumurtadan insanları saptıracak 7 şeytan meydana
gelmiştir.

Birincisi Medhes dir. Bozuk arzulara saptırmak için alimlerle uğraşır.
İkincisi Hadis tir.Allah 'ı unutturmak ve namazda esnetmek, etrafa baktırmak, uyku getirmek için; namaz kılanlara müvekkildir.
Üçüncüsü Zelniyun dur.Sokaklarda görevlidir. Sokak ve pazarlarda
olanlarla uğraşır. Onlara tartarken eksik tartmayı, hile yapmayı,
satarken malını övüp methetmeyi emreder.
Dördüncüsü Beter dir.Belaya yakalanmış kimse ile görevlandirilmiştir.
İnsana beddua etmeyi güzel gösterir. Bu musibetten elde edilecek sevabı
yoketmeye çalışır.
Beşincisi Menşut tur.Yalan haber veren, söz taşıyan, gambazlık yapan
kimselerle görevlidir. İnsanı günaha sokmak için böyle şeyleri yapması
için emreder.
Altıncısı Vasim dir. Erkek ve kadınların şehvetleriyle uğraşır. Zina ve livata yapmaları için uğraşır.
Yedincisi Eur dur. Hırsızlık işleriyle görevlidir. İnsana hırsızlık yaptırmak için uğraşır.
İblisin (kabkab) adında bir şeytanı vardır. Onu insanların başına bela kılar.
Abdest alırken vesvese veren şeytanın adı velehan dır.
Namaz kılarken vesvese veren şeytanın adı hanzeb dir.
Musubet ve felaket anlarında; insanları ağlatmak, feryat ettirmek,
elbiselerini yırtırmak, yüzlerini ve dizlerini dövdürmek için görevli
sabr adında şeytan vardır.
İnsanlara zina yaptırmakla görevli şeytanın adı aver dir.
İnsanlara yalan söylettirmekle görevli şeytanın adı mes'ut tur.
Kişi ile eve giren ,ev halkına karşı, ailesine karşı kişiyi kışkırtan;
lüzumsuz yere hücum ettirip evde huzursuzluk çıkartmakla görevli
şeytanın adı dasim dir.
Çarşı ve pazarlarda insanlara musallat olan, bayrağını çarşıya diken şeytan da zilenbur dur.

Şeytanın insanı aldattığı ve vesvese verdiği hususlar:

1)Küfür,Allah ve Resulüne asi(karşı )gelme ve şirk mertebesi
2)Bidat mertebesi (Bidatın zararı dinedir.Bidat şeytanın arayıpta
bulamadığı şeydir. Çünkü günahdan tövbe edilip, dönülür.Ama bidattan
dönülünmez)
3)Büyük günahlar
4)Küçük günahlar
5)Sevab ve ikabı olmayan uğraşılar
6)Faziletli amelden az faziletlisine sevk etmeye çalışmak

Şeytan insanı saptırmak için 10 kapı açar ve oralardan yaklaşarak saptırır.

1)Kibir kapısı
2)Gösteriş ve insanların övgüsü kapısı
3)Haset kapısı
4)Hırs ve kötü zan kapısı
5)Rahatlık ve bolluk isteği kapısından
6)Hayat ve uzun emel kapısından
7)Tamah kapısından
8)Cimrilik kapısından
9)Kendine ve yaptığı iyiliklere güvenme kapısı
10)Din kardeşlerini hafife alma,küçümseme ve onlara saygısızlık kapısı

İblisin annesi Bikr dir. Babası da İkr dir. İblisi geçen günler
ihtiyarlatır, fakat sonra yine 30 yaşına gelir. Şeytan, Besmele
çekilmeyen sofraya oturur ve yemek yiyenlerle birlikte oda yer. Şeytan
sol eliyle yer ve içer. Kırmızı rengin şeytanın ziyneti olduğu söylenir.
Her insanın bir şeytanı vardır. O şeytan, insanı sürekli Allah yolundan
alıkoymaya çalışır.

Şeytan yaptığı 5 davranış yüzünden huzurdan kovulup,lanetlendi.

1)Günahını kabul etmedi
2)Pişmanlık duymadı
3)Tövbe etmedi
4)Kendini isyan ettiren nefsini kınamadı
5)Allah'dan umudunu kesti

Şeytanı; kibri ve gururu mahvetmiştir. İblis; Adem'e A.S. verilen
üstünlüğü kabul etmeyerek, kendine emredileni yapmamış ve Allah'a isyan
etmiştir. İblis kendini üstün görerek, kibirlenmiş ve büyüklük taslamaya
kalkışmıştır. Böylece lanetlenmiş ve ebedi cehennemde kalmayı
haketmiştir. İblis tövbe etmeyip; insanlığa ve Allah'a hasım olmayı
tercih etmiştir.

Bir rivayete göre Şeytanın boynuzları vardır. Güneş; bir şeytanın iki
boynuzu arasında doğar ve bir şeytanın iki boynuzu arasında batar. Siyah
köpeğinde şeytan olduğu söylenir. Ramazan ayında şeytanlar ve cinlerin
azgın olanları zicire vurularak bağlanır.

Şeytan, insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır. Çocuğun
doğarken ağlaması; şeytanın çocuğa dürtmesi ve dokunmasından olduğu
söylenir. Gece insan uyuyunca şeytan; insanın başı arkasına 3 düğüm
bağlar. O kişi uyanıp Allah'ı anarsa bir düğüm çözülür. Abdest alırsa
bir düğüm daha çözülür. Kalkıp namaz kılarsa tüm düğümler çözülür ve
sabaha huzurlu ve neşeli olur. Fakat yatıp uyur ve hiçbir şey yapmazsa,
sabaha gönlü kirli ve uyuşuk bir şekilde olur. Kötü rüyada şeytandandır.
İnsan esnediğinde, eliyle ağzını kapatmadığında şeytan girer. Kişi
uykudan uyandığında burnunu temizlemesi tavsiye edilir. Çünkü şeytanın o
sırada insanın genzinde olduğu rivayet edilir.

İnsan namaza durduğunda şeytan gelir ve namazı karıştırır. O kişi kaç
rekat namaz kıldığını unutur ve namazda dünya işlerini düşünmeye başlar.
Bu durumda insan oturur vaziyette iki kere secde etmelidir veya sol
yanına dönüp 3 defa euzu besmele çekmelidir.

Unutma ve unutkanlıkta şeytandandır. İnsanın kalbi iyi olursa bedende
iyi olur. Bozuk olursa bütün bedende bozulur. Çarşı ve pazarlar şeytanın
savaş yeridir. Şeytan yalamayı sever. Yemekten sonra eller ve ağız
yıkanmalıdır. Gece kapılar kilitlenmeli ve yemeklerin üzerleri
kapatılmalıdır. Üstünde yatılmayan ve üzeri açık olan, örtülü olmayan
yatakta şeytan yatar. Kişinin bir kısmının güneşte, bir kısmının gölgede
kalacak şekilde oturması şeytan oturuşu diye adlandırılır. Bunun nedeni
şeytanın istırahat ettiği yerin gölge ile güneş arası oluşudur. İnsanın
ölüm anında şeytan; o kişinin daha önce ölmüş ana-babası veya
akrabaları kılığında görünerek imanlı ölmesini engellemeye çalışır.
Aldatamadığında çok şiddetli feryat edip,ağlar.

İlk kıyas yapan şeytandır. Kendini Adem A.S.ile kıyaslamıştır. İlk şarkı söyleyende şeytandır. İblis 4 defa çığlık atmıştır.

1)Lanetlendiği zaman
2)Huzurdan kovulup, yer yüzüne indiği zaman
3)Hz. Muhammed S.A.V.peygamber olduğu zaman
4)Fatiha suresi nazil olduğu zaman

Şeytan zengini 3 şeyle kandırır.

1)Zengine israf yolunu açar.(böylece zengin malını yerinde harcayamaz)
2)Daha çok mal için kalbini arzuyla doldurur.(böylece hakkı olmayan yollardan mal kazanmaya çalışır)
3)Zengine malını güzel gösterir(böylece zengin malının hakkını vermez)
Şeytan insanı fakir olmakla korkutur. İnsana cimriliği ve sadaka vermemeyi telkin eder.

Namaz vakti gelince iblis, şeytanları dağıtır ve namazlarında insanları
meşgul etmelerini ister. Şeytan gelir ve namaz vaktini geçirmesi için,
insanı meşgul edecek yollara sevkeder. Bu olmazsa namazını karıştırmaya
çalışır ve dualarında eksik yapması için insanı meşgul eder.

İblis; insan kendini beğendiği zaman, amelini çok bulduğu zaman ve günahını unuttuğu zaman, insana galip gelir.

Acele iş de şeytandandır. Bir işe acele etmek ve acele kılınan namazda
şeytanın vesvesesi sonucudur. Şeytan; insan ve cinlerdende bazı
kimseleri kullanarak diğer insanların üzerine yollar. Bunlar fitne ve
vesveselerle yanıltıp, kışkırttığı insanlardır. Bunlara insan ve cin
şeytanları denilir. İnsanın kalbinde, Allah inancı sadece sözde kalmışsa
veya Allah'a inancı yoksa artık o insan şeytandan farksızdır. Böyle bir
insan şeytanın kuklası ve onun yardımcısı olma yoluna girmiştir. Bu
insanlar toplumda şeytanın vazifelerini görmeye ve insanları Allah
yolundan saptırmaya başlarlar. Toplumda; fitne,fesatlık,zulum ve maddi
hırs gibi kötülükler onların yardımlarıyla artar ve çoğalır.

İçki, kumar ve falcılık şeytanın pis işlerindendir. Bu sayede
şeytan(içki, kumar ve falcılıkla) insanlar arasındaki ilişkileri bozar
ve kin, düşmanlık üretir.

Faiz dinimizce haramdır. Çalışmadan, emek harcanmadan kazanılan paranın
hayrı olmayacağı gibi, faizle kazanç sağlayan kişinin kazancındada hayır
ve bereket olmaz. Çok kazanıyor gibi görünsede bir zaman sonra tüm
kazancı ve elindekiler kaybolur gider. Şeytan faizi insanlara hoş
gösterir. Değişik isimler altında faizi mübah göstermeye çalışır.

Kişi evine girerken besmele ile girerse ve yemektede besmele çekerse;
iblis yanındaki şeytanlara; size burada kalıp, gecelemek ve yiyip, içmek
yokdur der.

Kişi evine girerken besmele çeker, fakat yemek yerken çekmezse; iblis
yanındaki şeytanlara; yemeğe kavuştunuz ama burada kalmanız ve
gecelemeniz mümkün değildirder.

Kişi eve girerken ve yemek yerken besmele çekmezse; iblis yanındaki
şeytanlara ; yemeğede, burada kalıp, yatmayada yetiştinizder.
Şeytanın yemesi ve içmesi konusunda; gerçekten yeme içme olur diyenlerin
yanında, bunun koku ve koklayarak yaptığını rivayet edenlerde vardır.
Her iki durumda da sofradan bereket kalkacağı gibi, eksilmede olur.

Şeytan insanın her yaptığına ve her ibadetine müdahelede bulunur. İman
kalesi olan kalbi bozarsa, insana sahip olur ve insanı istediği gibi
yönetir ve kullanır.

Şeytan, insanı kandırmak için her yola başvurur.Bunlardan bazısı; yalan
söylemesi ve bolca yemin etmesidir. Şeytanın insan üzerinde zorla
yaptırım gücü yoktur. İnsanın şüphe içinde kalmasını sağlar.

Şeytan riyakar dır. İnsanın; kendini beğenme, beğendirme, başkalarının
güvenini ve rızasını kazanmak için iş yapma ile ibadetleri menfaate
dayalı görüntü vermeye çalışmada şeytanın işidir.

Şeytan edebiyat ve felsefe yapar. İnsanı küfür ve dalalet gibi yanlış
yollara sürüklemek için edebi sözleri ve felsefe yorumlarını kullanır.
Şeytan vesvese yoluyla verdiği umut ve telkinlerle günah ve kötülükleri süsleyip, insana güzel gösterir.

Şeytan insanın düşmanı ve kötü bir arkadaşıdır. Kafirlerinde dostudur.
İnkarcılar ve onlara yardım edenler,insanı saptırmaya yönelik çalışmalar
yapanlar, şeytanın emeline hizmet edenler (böyleleri) şeytanın
yardakcılarıdır.

Şeytan Kur'an dan uzak duranlarında dostudur. Kur'an a uyan kurtulur,
uymayan şaşırıp, hüsrana uğrar. Kur'an insanlara doğruyu gösteren en iyi
rehberdir. Kur'an ı okumak, anlamak, anladığını yapmak ve yaşamak
görevimizdir.

Şeytana yaklaşan Allah'dan uzaklaşır. Şeytan insanı her yönden görür ve
aldatmaya çalışır. İnsana zayıf olduğu yönden, noktadan yaklaşır ve
buradan sokularak kandırmayı hedef alır. İnsan uyanık olur ve açık
vermezse şeytan insana bir şey yapamaz.

Şeytan zaaflarına düşkün olan kişileri, telkin ve vesveseleriyle
kötülüğe sevkeder. İnsan günah ve haramdan uzak durursa şeytanın
aldatmaları sonuçsuz kalır.

Şeytan insanın vücuduna girer, damarlarına,beynine kalbine nüfuz eder. İnsanı saptırmaya ve hastalıklara sebep olur.

Şeytan daha çok; kendini beğenen, kusursuz sanan kişilere, münafıklara,
inkarcılara, dindarlarla alay edenlere, günaha girmede sakınca
görmeyenlere, haram yiyen ve haram işleyenlere, şeytandan Allah'a
sığınmayanlara, şeytandan medet ve yardım umanlara, kahin, büyücü,
medyum ve falcılara, yalan, iftira ve isyan halinde olanlara, Allah'dan
başka varlıklara tapanlara, Allah'ı unutanlara, ihlas ve samimiyetten
uzak, yoksun olanlara, Allah ve Resulüne düşman olanlara gelir. Onları
bulundukları durumda kalmaları için iknaya çalışır. Ölünceye kadar bu
kişilerin peşini bırakmaz. Onların Allah'a yönelmelerini engellemeye
çalışır.

Şeytan ayrıca inanan ve iman sahibi dindar kişilerlede uğraşır. Hatta
inanç sahibi kişilere daha çok önem verir. Çünkü diğerlerini aldatmak
onun için kolaydır, onlar Allah'ı unutmuşlardır. Onlarla istediği gibi
oynar, istediği yöne sevkeder. Fakat iman sahibi olanları dinden
soğutmak ve şüphe içersinde bırakmak zordur. Bunun için tüm gücüyle
çalışır. Onları saptırmak içinde çeşitli yollar dener. Kimini şeyh
yarışmasına, kimini peygamberlik iddiasına, kimini paraya pula, üne,
kimini baş olmaya, kimini makam mevki sevdasına, kimini ibadette
üstünlük yarışına, kimine diğer insanları hor gösterip, kendini büyük
görmeye, kimini dünya sevdasına sevketmeye, dünyaya müptela etmeye,
kimini dinden soğutup, nefret etmesini sağlamaya uğraşır.

Şeytanın en çok korktuğu; euzu besmele ve arif insanların kalblerindeki
marifet nurudur. İnsan arifler derecesine çıkıncaya kadar ( takva
sahiplerinin Allah'a sığınmaları gibi ) euzu besmele ile Allah'a
sığınmaları gerekir. O dereceye çıktıktan sonra kalbteki nur şeytanın
tesirini ortadan kaldırır.

Şeytanın aldatmasına kapılmamak ve tuzağına düşmemek içinde Kelimei Tevhit ve Allah'ı anmak gerekir.

Şeytan azaba sebeptir. İnsan La ilahe illallah derse ve Allah'ın emir ve
yasaklarına riayet ederse, şeytan onun yanına yaklaşamaz. Kişi
şeytandan uzak olabilmek için; takva üzere bulunmalı, haram ve şüpheli
şeylerden kaçınmalı ,euzu besmele ve kelimei tevhidden uzak olmamalıdır.


Şeytan, kıyamet günü, firavun,karun ve haman la beraber ebedi cehennemde azap içinde kalacaktır.

Adamın biri, iblisi gördüğünde; ne yapmam lağzımki senin gibi olayım
der. Şeytan şaşırır ve benim gibi olmak istiyorsan; namazı bırak,
yalanda olsa, doğruda olsa her sözünde yemin et der.

Şeytanla mücadele kalb ve imanla olur. Kazanırsan; ebedi cennette
kalmakla ve Allah'ın C.C. Cemali ile mükafatlandırılırsın. İnsan
ölünceye kadar nefis ve şeytanla mücadele etmek durumundadır.

Kalbe iki şey gelir. Kalbe bir melek tarafından olup; daima iyiliği ve
Hakk ı kabul etmeyi ihtar eden düşünceler. Diğeri şeytan tarafından
olup; dima kötülüğü ve Hakk ı yalanlamayı bildiren, iyilikten ve iyi
işlerden men eden düşünceler gelir. Şeytan insan kalbine sürekli vesvese
verir. Kalbe gelen düşünceler 6 çeşittir.

1)Akıldan gelen düşünceler
2)Ruh dan gelen düşünceler
3)Melekten gelen düşünceler
4)Şeytandan gelen düşünceler
5)Nefsden gelen düşünceler
6)Yakıni gelen düşünceler ( bu düşünceler Allah tarafından evliya içinde secilmiş kullarına gelir.)

KARI-KOCA ARASINI AÇMAK ŞEYTANIN İŞİDİR.

Şeytanın en sevdiği ve en önem verdiği şey karı koca arasını açıp aile
düzenini bozmaktır. Fitnesi en büyük olan kişi, şeytana daha yakın olur.
Eşler arasında ayrılma sebebi günümüzde maddi imkansızlıklara
dayandırılsa da bunun altında şeytanın vesvesesi vardır. Eşler arasında
ayrılma sebepleri sihir yüzünden birbirlerini kötü görmeleri, ahlaki
yönden kötü görmeleri ve bağlanmaları şeklinde de olabilir. Fakat her
geçimsizlik, büyü ve sihirle olmayacağı gibi mutlaka şeytanın fitnesi ve
vesvesesiyle meydana gelir. Bağlanmak sihrin bir bölümüdür. Bağlamayı
yapan büyücü bunu şeytanın ve cinlerin yardımıyla yapar. Bu çok çeşitli
yöntemlerle olur. Sihir ve büyü sebebi ile şeytan insana musallat olup,
şeytan beyni etkiler. Bu sayede inasanın beyin sinirlerinde karışıklığa
yol açar. Cinsel münasebet olmaz. Diğer bir yöntem; cinler kadının
cinsel organının işlevini önler, ilişki gerçekleşmez. Kişi normalde
kuvveti olduğu halde karısına yaklaştığında o imkanı bulamaz. Yada
karşısındakini çok çirkin görür, bunu eşleri ayırmak için
görevlendirilen cin yapar. O eşler arasında çirkinlik ve nefret
hislerini meydana getirir. Çiftler arasındaki ilişkide bu sayede ortadan
kalkar. Bazen kadına yapılır, kadın kasılır ayakları açılmaz. Bazende
ilişki sırasında acı hissi duyar. Eş acı çekmeye başlayınca ilişkiye
girmekten kaçınır. Çoğu zamanda uyku hasıl olur. Kişi gözünü açamaz hale
gelir. Ya bir tarafta, yada iki taraftada isteksizlik ve umursamazlık
başlar. İlişki akla gelecek en son şey olur. Bazende eşler cinsel
münasebetten birşey anlamazlar, hissetmezler bile. Bu örnekleri
çogaltmak mümkündür. O yüzden eşler sevgi ve saygıda birbirlerine karşı
kusur etmemeli, itaatkar olmalı, ilgi ve alakayı kesmemelidir.
Aralarında çıkan sorunları konuşarak çözmeli, neden nasıl sorularını
yöneltmeli ve çözümü birlikte aramalılardır. Sorun tıbbi ise doktora,
psikolojik ise psikoloğa veya konusunda uzman hekime, sihir ve büyüdense
onuda bu konularda deneyimli kişilerden yardım almakla aralarındaki
sorunları çözmelilerdir. Başkasının ve başkalarının dedikoduları ve
sözleriyle hareket etmek yerine, karşılıklı güvene dayalı bir aile
kurup, işin aslını bilerek, öğrenerek davranılmalıdır. Çünkü eşler
arasında ayrılıkların bir kısmıda dedikodu ve filanca şunu dedi, şöyle
söyledi tartışmalarıdır. Bir diğer nedende şiddet ve geçimsizliktir.
Öfke; şeytanın insanlar üzerinde uyguladığı silahlardan biridir.

Eşler arasındaki ilgisizlikte şeytandandır. Şeytan, kişiyi başka yönlere
sevkeder, ona meşgulüyet bulur. Ön yargıda asla bulunulmamalıdır. Bir
soruna anlayışla yaklaşılmalı, gerçeği araştırılmalıdır.

Sevgi ve saygıyı eşler her davranışlarında göstermeli, sözlerine dikkat
etmeli ve hakaretten uzak durmalılardır. Her ailede sorunlar olur.
Sorunlar taraflar yatıştıktan sonra, birdaha olmaması için aralarında
konuşarak hal yoluna sokmalılardır.

Eşler arasında ayrılma nedenlerinin biride; kişinin kendisini eşinden
üstün görmesi ve kibirdendir. Para,kültür,beceri vb. şeyler bakımından
eşlerden biri kendini diğerinden üstün görerek ona kötü davranışlar
sergiler ve bunu sürekli öne sürer. Karşı tarafın hayatını çekilmez hale
getirir. O yüzden eşler,kibirlenip aralarında üstünlük yarışına girmek
yerine, bu durumu paylaşmalı ve birlikte faydalanmalıdırlar.

KARI-KOCA ARASINDAKİ SİHİRLER 4 ŞEKİLDE OLUR.

1)Eşler birbirlerini çok çirkin görürler,birbirlerinin yüzlerini dahi
görmek istemezler. Ayrıyken veya yanında değilken büyük bir hasretlik
çekerler. Biraraya geldiklerinde kedi-köpek gibi olurlar
2)Muhabbet, sevgi saygı ortadan kalkar. En güzel sözler bile çiftlere
kötü gelir. Aralarında konuşma ve sohbet kalkar. İlgi ve alakaları başka
şeylere yönelir. Birbirlerinden haberleri yokmuş gibi davranırlar.
Televizyon,kitap vb. şeylere dalıp eşlerini unuturlar. Birbirlerine
karşı ilgisiz tavırlar sergilerler.
3)Erkek bağlanır(bağlanmaktan maksat cinsel organın işlevini yerine getirememesidir.)
4)Kadın bağlanır (tıbbi ve psikolojik rahatsızlıklar haricinde sihir ve büyü sonucu bağlı olması)

ŞEYTANIN DÜŞMANLARI:

1)Çok sadaka veren müslüman
2)Tövbesinde sabit kalan tövbekarlar
3)Adil idareciler
4)Dürüst ve doğru sözlü tütcarlar
5)Nasihat eden müslüman
6)Allah'dan korkan alimler
7)Mütevazi zengin
8)Gece namazı kılan müminler
9)Daima abdestli olan müminler
10)Daima Kur'an okuyan hafızlar
11)Merhametli müminler
12)Haramdan sakınan müminler
13)Güzel huylu müminler
14)İnsanlara faydalı olan müminler

ŞEYTANIN DOSTLARI

1)Namaza tembel olan ve ağır davrananlar
2)Hile yapan, aldatan tüccarlar
3)Zekata engel olan kişiler
4)Yetim malı yiyenler
5)Zina yapanlar
6)Uzun emeli olan insanlar
7)Şarkı söyleyen kadınlar
8)Zalim idareciler
9)Kibirli zengin
10)İçki içen kişiler

CİN KOVMA, YAKMA VE KORUNMA HAKKINDA:

1)Cin suresi; cinleri çağırmada ve kovmak için okunur
2)Zilzal suresi; cinleri çağırmada, kovmada ve korunmada okunur.(Zilzal suresi EŞTATEL e kadar okunur ve 3defa tekrar edilir.)
3)Saffat suresi; ilk 10 ayeti kovma ve korunma için okunur, bir bardak
suya ilk 10 ayeti 7defa okunur, suya üflenir. Bu su cin olan yere
serpilirse cinler o yerden uzaklaşır.)
4)Tarık suresi; cinlerden korunma ve kovmada okunur. Cinler üzerinde çok etkilidir.
5)Haşr suresinin 21,22,23,24.ayetleri cinler üzerinde etkilidir. Ayrıca bu ayetler şifa içinde okunur.
6)Ayetekl Kürsi; cinler üzerinde çok etkilidir. Korunma,kovma ve yakmada
okunur. Ayetel Kürsi okunup hemen ardından hızlı bir şekilde sürekli
Ayetel Kürsinin (vela yeuduhu hıfzuhuma vehüvel aliyyül azim) tekrar
edilirse cinli ya kaçar yada yanar.
7)İhlas suresi, Felak, Nas, Fatiha sureleri ve Kafirun sureleri korunmak ve cinnileri uzaklaştırmak için okunur.
8)Yasin suresi( Ve cealne min beyni eydihim seddev ve min halfehum
sedden feağşeynahüm fehum la yübsirun) Ayeti cinleri kovmak, hapsetmek
ve yakmak için okunur. Gerçek ismi bilinen cinniyi yakmak için 7defa
ayet okunarak cinninin ismi bir kağıda yazılarak daire içine alınır ve
Yarabbi zulm eden .....isimli cinniyi yak, helak et diye dua edilerek
kağıt yakılır. Bir bardak alınarak 3 defa ayet okunur ve bardağın ağzı
ve dibi üflenerek el ile sıvazlanır. Bu sayede cinni bardağa habsedilir
ve bardağın üzeri kapatılırsa cinli çıkamaz.
9)Cinniyi yakmak için 7 şer defa Fatiha,İhlas,Felak,Nas, Ayetel
Kürsi,Tarık, Haşr suresi 21,22,23,24. Ayetleri,1 defa Saffat suresi
tamamı ve 7 defa ezan okunur. Cinni musallat olan kişinin sağ kulağına
bu ayet ve sureler okunursa, cinni ya yanar yada rahatsızlanıp kaçmak
zorunda kalır.
10)Fatiha suresi okunarak cinninin yüzüne tükürülürse cinninin yüzü yanar.
11)Cinni olan mekanda Yasin Suresi okunursa o mekandan kafir cinler kaçar.
12)Kuru Haşhaş, çörek otu, üzerlik ve soğan, sarmısak kabukları yeşil
bir beza sarılıp dikilerek euzu besmele ile ev veya işyerinin kapı
eşiğine konulursa o yere cinler zarar veremediği gibi büyü ve sihir de
tesir etmez. (cinnilerle uğraşan kişilerin ifadesidir. Batıl olabilir.)
13)Sirke cinler üzerinde etkilidir, sirkeyi sevmezler. Hatta sirkenin
cinlere zarar verdiğide söylenir. Büyü için sürülen domuz ve ayı yağı
olan yerler sirke ile silinir. Daha sonrada deterjan ile o yer
temizlenir. (cinnilerle uğraşan kişilerin ifadesidir.)
14)Gül suyu, safran, misk, anber ve çeşitli tütsü otları ve kokuları ile
gül dalı,elma dalı gibi benzeri şeylerde cinleri etkileme ve
yönlendirmede kullanılır.
15)Büyü için yazılan kağıtların akan suya bırakılması söylenir. Bunun
için bir dereye taşa bağlayarak bırakmalı yada derenin içinde bir taşın
altına konularak yazıların silinmesi sağlanmalıdır. Kesinlikle çöpe veya
ateşe atılarak yakılmaması gerekir. Bu şekilde yapılırsa büyü etkisini
göstermeye devam eder.
16)Büyü insanlar arasında ak büyü, kara büyü gibi çeşitli adlarla
sınıflandırılarak iyi ve kötü yanlarının olduğu inancı aşılanmak
istenir. Büyünün iyisi ve kötüsü olmaz. Büyü ile kişinin kendi iradesi
bir şeytana veya cine teslim edilemez. Büyü; kişinin ruh alemini ve
sağlığını bozar. Yapan ve yaptıran işlediği büyük küfür yüzünden
Allah'ın azabına hem dünyada, hemde ahirette uğrar.
(Bu konulara yüzeysel değindim. Bilinçsiz ve korumasız bu yöntemleri
denemek kişiye zarar verir. Nasıl bir kediyi köşeye sıkıştırdığınızda,
kurtulmak için üzerinize atılıp saldırırsa; cinde kurtulmak için elinden
gelen herşeyi yapacaktır. Hem unutmayın bir insana zarar verildiğinde o
kişinin ailesi veya akrabaları intikam almak isterlerse; bir cine zarar
verildiğinde o cininde yakınları intikam almak isterler.)
17)İnsan unutmayacağı tek şey hayır ve şerrin Allah dan geldiğidir.
Allah'ı unutan insan tüm bela ve musibetler ile saldırılara açık olur.
Allah inancı olan ve Allah'ın yolundan ayrılmayan insana ne cin, ne
şeytan, ne insan nede her hangi bir varlık zarar veremez. Cin ve şeytan
yada insan zulmüne maruz kalan kişi; önce Allah'a sığınmalı, şifasını ve
kurtuluşunu Allah'dan istemelidir. İnsanı Musibetlerden kurtuluşa
erdiren şey takvanın yanı sıra namazdır. Bilhassa sabah namazı ve
ardından yapılan dua çok önemlidir. Bunun yanı sıra insanlardan hayır
duası almakta insanı ;kaza, bela ve musibetlerden korur. Kurtuluş
Allah'a imanla mümkündür.İmanlı bir kalbe yaklaşan herşey yanar, kül
olur. Peygamber Efendimiz'e SAV.de büyü yapıldığında, Allah Felak ve Nas
surelerini indirdi. Bu iki sureyi çok okuyan, namazda ve namaz sonunda
okumaya devam eden her şeyin zulmünden kendini korumaya alır. Önemli
olan Allah'a olan inanç tır. İnancını kaybeden herşeyini kaybeder. Hacı,
hoca birer vasıtadır. Şifa verende,dert verende, derman verecek olanda
Allah dır. İnsanın doğumundan ölümüne kadar yanından bir an bile
ayrılmayan iki büyük düşmanı vardır. Bu düşmanlar şeytan ve nefis dir.
Bu düşmanlardan Allah'a sığınarak kurtulabiliriz.
18)Gece namazıda insanları kurtuluşa erdiren bir ibadettir. Gece
yarısından sonra yapılan dua ve ibadet çok önemlidir. Allah katında
büyük değeri vardır. Şunu unutmayalım; insan kendi hasta olur, hastalık
acısını kendi çeker, şifası da kendi elindedir. (tanıdığım biri inancın
önemini anlatmak için başından gecen bir olayı anlatmıştı. Eşi kalbinden
rahatsızmış. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini, ameliyatında çok
riskli olduğunu belirtmişler. O kişi ve eşi gercek inanç sahibi
insanlardır. Allah'a yaptıkları dua ve Allah'a olan inançları sayesinde o
hastalıktan kurtuldular. Bana söylediklerine göre; hasta kişiyi
rüyasında ameliyat etmişler ve sen artık şifana kavuştun demişler. Bu
olaydan sonra doktora gittiklerinde doktorda duruma inanamamış. Çekilen
filim ve yapılan tetkiklerde hastalık bulunamamış. Bir sene ya yaşar ya
yaşamaz denilen hasta şimdi torun daha doğrusu torunlar sahibi oldu.
Demekki Allah'ın rızasını kazanan kullar hem dünyada hemde ahirette
huzur bulmaktalar.)

İNSANLIĞIN DÜŞMANI ŞEYTAN VE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

EZZ: Şeytanın, kafirleri tahrik ederek, İslama ve Müslümanlara karşı
kötülük düşünmesini sağlaması ve bu düşüncelerini uygulamalarına zemin
hazırlamasıdır.
Mesela; Müslümanların canlarını, kutsallarını, mallarını, ırzlarını
kendilerine mübah görmelerini sağlayarak, Müslümanlara karşı her türlü
vahşiliği, kötülüğü onlara hoş göstermek.

HEMZ: Şeytanın, insanı saralı yaparak ona musallat olması halidir. Bu
şeytanın veya kötü cinni nin insanın bedenine girmesiyle kişide meydana
gelen sara durumu olarakta açıklanabilir.

HUDUR: Evde şeytanları ve kötü cinleri çeken, bereketi ve melekleri
uzaklaştıran şeyleri yapmak. Mesela; resim, heykel, içki gibi şeyleri
bulundurmak; içki içmek, zina yapmak, kadınlı erkekli partiler
düzenlemek, şeriat dışı davranışlarda bulunmak.

İSTİHVA: Şeytanın insanı ayartmasıdır. Bu da şeytanın, nefislerde heva ve arzulara yönelmesi ile olur.

İSTİMTA: İnsanın ve cinnilerin birbirlerinden yararlanması ve
birbirlerini kullanmasıdır. Bunu genelde büyücüler ve sihirle uğraşanlar
yapar.

MESS: Cinninin, insanda hakimiyet ve egemenlik kurmasıdır. Bu insanın
bedenine girerek olur. Mesela; cinninin kadının rahmine girerek onunla
ilişkiye girmesi, insanın göğsüne, başına, midesine girerekorada
yaşaması.

NEFH: Şeytanın, insanı gururlandırması, diğer varlıklara karşı insanın büyüklenmesi ve üstün görmesini sağlamasıdır.

NEFS: İnsanda kötü duygular uyandıran, arzuları arttıran, pis ve kötü
içerikli şiir, şarkı ve edebi sözlerdir. Bunlar iyi duyguları ve hisleri
ortadan kaldırır.

NEZĞ: Şeytandan, insanı; şüpheye, inanç boşluğuna, fesada ve kötülüğe düşüren bir vesvese türüdür.

TAİF: Şeytanın, insan aklında kötü bir şeyin yapma düşüncesi oluşturması veya ibadet esnasında unutkanlık meydana getirmesidir.

TENEZZÜL: Şeytanın, insanlara dinlerini ve dini öğretilerini unutturarak; insanı küfre ve sapıklıklara yöneltmesidir.

VESVESE: Şeytanın, kötü cin ve insanların; boş şeyleri güzel ve sevimli
göstermesi, kötülükleri ve günahları iyi göstermesi ve insanı şüpheye
götürmesi biçiminde olur.

SARA: Sara 2 türlü olur.
1)Vücut sıvılarının ve maddenin sebep olduğu sara
2)Şeytan ve kötü cinnilerin insanda meydana getirdikleri sara
İnsan beyni, elektrik benzeri bir enerjiden yaratılmış, güçlü bir
manyetik alanı olan bir organdır. Bu nedenle manyetik alan üreten bir
faaliyet, bir başka manyetik alanı etkiler. Elektriksel bir faaliyet
içinde bulunan beyindeki sinir hücreleri, bu faaliyetleri sırasında bir
manyetik alan oluştururlar. Manyetik alan oluşturan bu hücrelere,
manyetik alan üreten cinni veya şeytanların zuhur etmesiyle beyin
etkilenir ve bu etkilenmenin boyutuna göre çeşitli sara (epilepsi)
hastalıkları oluşur.
Kötü cinnilerin insanda meydana getirdiği bazı hastalıklar; durgunluk,
cinsel iktidarsızlık, felç, sara, böbrek, beyin ve karaciğer
hastalıkları dır.


ŞEYTANIN İNSANI SAPTIRMASI VE HİLELERİ:

1)İnsanlara yalan söyletmek ve yalan yere yemin ettirmek
2)Gıybet ve koğuculuk yaptırmak
3)Talak üzere yemin ettirmek (Talak üzere yemin edilirse erkeğe hanımı haram olur, çocukları da zina çocukları olur.)
4)Namazı ertelettirmek ve namazda insanı saptırmaya çalışmak
a)Henüz vakit var, sora kılarsın vesvesesini vererek namazı vaktinde kıldırmamak
b)Namazda acele ettirerek, çabuk çabuk kıldırmak
c)Namazda sağa, sola bak vesvesesini vererek; namazın sevabından alıkoymak
d)Namazda İmamdan önce rüku ve secdeye vardırıp; İmamdan önce rüku ve
secdeden kaldırmak
e)Namazda parmakları çıtlattırmak (kişi namazda parmak çıtlatarak şeytanı tesbih
etmiş olur)
f)Namazda kişinin burnuna üfleyerek esnemesini sağlatmak (esnemesi sırasında kişi,
eliyle ağzını kapatmazsa; şeytan onun içine girer ve dünya hırsını, dünya bağlarını
çoğaltır.
g)Kişiye Namazı bırakması için vesvese verir. (şuan işin var, meşgulsün, sen daha
gençsin, ihtiyarlayınca kılarsın, sen hastasın iyileşince veya işin bitince kılarsın,
vb. diyerek namazdan alıkoyar)
ğ)Namazda uyuklama ve aksırma meydana getirmek
h)Namazda insanın aklına dünya işlerini getirmek, gözünün önüne resimler getirerek
namazı bozmaya çalışmak
ı)Namazda, sen edebi yaramaz iş yaptın, vb. diyerek; kişinin namazda huzurunu
bozmaya çalışmak
i)Namazda abdestin bozuldu vesvesesini vererek namazı yarım bıraktırmak
5)Faiz yedirmek ve faiz yemeyi mübah göstermek
6)Cuma Namazını terkettirmek
7)Zina ettirmek
8)Sarhoş edici şeyler içilmesini sağlamak (kişinin içki ve uyuşturucu maddeler
içmesini sağlamak ve buna bahanelerle zemin hazırlamak)
9)Kişinin hırsızlık yapmasını sağlamak
10)Sihirbazlık ve büyücülük yaptırmak
11)Erkeğe karısını boşattırmak (aile arasında huzuru bozarak, eşleri ayırmak)
12)Kişinin öfkelenmesini ve hiddetlenmesini sağlamak (böylece kişiye sonradan
pişmanlık duyacağı davranışları yaptırır ve sözleri söyletir)
13)Hırs ve kin tohumlarını kişinin kalbine yerleştirmek
14)İnsanın yapacağı her işi aceleye getittirmek
15)Cimriliği hoş gösterip, kişinin sadaka ve zekat vermesini engellemeye çalışmak
16)Kişinin çok yemek yemesini sağlamak (çok yemek yenildiğinde kişi rahatsızlanır,
kişiye ağırlık çöker ve uyku hasıl olur)
17)İnsanın ibadetlerini yerine getirmekten alıkoymak
18)Mal ve servet sevdasıyla insanı aldatmak.
19)Kişinin arzularını hoş ve güzel göstererek şehvetini arttırmak
20)İnsanı lüzumsuz işlere yöneltmek (bu sayede kişiyi ibadetten alıkoyar)
21)Kişinin Allah'a verdiği sözü ve adağı yerine getirmesinde Onu geciktirir ve zamanla
unutturur. (bu nedenle Allah'a verilen söz ve adak hemen yerine getirilmelidir)
22)İnsanın yapacağı her işte şeytan hazır bulunarak ortak olur.( bu nedenle her işe
Euzu Besmele ile başlanılmalıdır.)
23)Ölüm anında insanın İmansız gitmesi için uğraşmak
24)İnsanın kötü söz söylemesini ve küfür etmesini sağlamak ( kötü sözü ve küfürü hoş
göstererek, sonradan pişman olacağı sözü söyletmeye çalışmak)
25)Kişiyi cemaat ve mescidden alıkoymaya çalışmak
26)İnsanları; gösterişe, medhedilmeye ve övülmeye sevketmek
27)Günah ve haramları hoş göstererek; insanın günah işlemesini ve haram olan
davranışları yapmasını sağlamak
28)Kişiye sürekli vesvese vererek, şüpheye düşürmek ve huzurunu bozmak
29)İnsanlarda baş olma isteğini ön plana çıkarmak ve makam, mevki arzusunu ve
hırsını ortaya çıkartmak
30)İnsanlarda dünya ve mal sevgisini arttırmak
31)İnsanların hased etmesini sağlamak
32)İnsanların kibirlenmesini sağlamak
33)İnsanın içine kıskançlık tohumları ekerek kötü yollara sevketmek
34)İnsanların rahatlık, bolluk ve uzun emel isteklerini arttırmak
35)İnsanların kötü zan ve iftirada bulunmalarını sağlamak
36)İnsanlara yalan söylettirmek ve yalan yere yemin etmelerini sağlamak
37)Kişinin başkalarını küçük görmesini ve onlara saygısızlık yapmasını sağlamak
38)Kadına vesvese vererek açılmasını sağlamak
39)Makam, mevki ve mal sahibi kişilerin gurur ve kibirlerini arttırarak, toplumda sınıf
ayrımı yapılmasını sağlamak
40)Toplum düzenini bozan; kin, nefret, gıybet, koğuculuk, iftira, hırs, kıskançlık, kibir,
ihtiras, ahlaksızlık gibi vb. çeşitli duygu, düşünce ve davranışları insanlar arasında
yaymaya çalışmak

ŞEYTANIN PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.) İN SORULARINA VERDİĞİ CEVAPLAR:

P: Oturma arkadaşın kimdir?
ş: Faiz yiyen

P: Dostun kimdir?
ş: Zina eden

P: Yatak arkadaşın kimdir?
ş: Sarhoş

P: Misafirin kimdir?
ş. Hırsız

P: Elçin kimdir?
ş: Sihirbaz

P: Gözünün nuru nedir?
ş: Karı boşamak (Eşini boşayan)

P: Sevgilin kimdir?
ş: Cuma Namazını terkedenler

P: Kalbini kim kırar?
ş: Allah yolunda cihada koşanlar

P: Senin cismini ne eritir?
ş: Tevbe edenler

P: Ciğerini ne parçalar?
ş: Gece ve gündüz Allah'a yapılan istiğfar

P: Yüzünü ne buruşturur?
ş: Gizli verilen sadaka

P. Gözlerini ne kör eder?
ş: Gece Namazı

P: Başını ne eğdirir?
ş: Cemaatle kılınan namaz

P: Sana göre insanın en saadetlisi kimdir?
ş: Namazı bilerek kasten bırakanlar

P: Sana göre insanların en kötüsü kimdir?
ş: Cimriler

P: Seni işinden ne alıkoyar?
ş: Ulema meclisleri

P: Yemeğini nasıl yersin?
ş: Sol elin parmak uçlarıyla

P: Sam yeli estiğinde ve sıcaklar kavurduğu zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin?
ş: İnsanların tırnakları arasında

P: Rabbinden neler talep ettin?
ş: 10 şey istedim
1)İnsanları ben göreyim ama onlar beni görmesin
2)İnsanların mallarına ve çocuklarına ortak etmesini ( Besmelesiz
kesilen hayvanın etinden, besmelesiz yenilen, haram ve faiz karışan
yemekten yerim; Allah'a sığınmayanın malına ortak olurum. Cinsi
münasebet sırasında Allah'a sığınmayanın hanımıyla birleşirim. O
birleşmeden olan çocuk; bize itaat eder, sözümüzü dinler.)
3)Allah'dan bir ev istedim bana ev olarak hamamları verdi
4)Allah'dan mescid istedim pazar yerlerini bana mescid yaptı
5)Ezan istedim çalgıları verdi
6)Yatak arkadaşı istedim sarhoşları verdi
7)Yardımcılar istedim kaderiye mensuplarını verdi
8)Kardeşler istedim mallarını boş yere israf edenleri verdi
9)Okuma kitabı istedim şarkıları bana okuma kitabı yaptı
10)Allah'dan insanın kan mecralarını bana yol yapmasını istedim. Böylelikle onların arasında akıp gider, gezerim.

P: İnsanlar arasında en çok sevmediğin kimdir?
ş: Sensin Ya Muhammed (s.a.v.)

P: Benden sonra en çok sevmediğin kimdir?
ş. Sevinç ve saadet içinde varlığını Allah yolunda veren genç

P: Sonra kimi sevmezsin?
ş: Sabırlı ve şüpheli şeylerden kaçınan Alimi

P: Sonra ?
ş: Temizlik işinde yıkadığı şeyleri 3 defa yıkamaya devam edeni

P: Sonra?
ş: İhtiyacını kimseye anlatmayan, halinden şikayet etmeyen sabırlı fakiri

P: Sonra?
ş: Şükreden zengini

P: Ümmetim namaza kalkınca senin halin ne olur?
ş: Beni sıtma tutar, titrerim. Çünkü kul Allah için secde edince bir derece yükselir

P: Oruç tuttukları zaman nasıl olursun?
ş: Onlar iftar edinceye kadar bağlanırım

P: Hac yaptıkları zaman nasıl olursun?
ş: Çıldırırım

P: Kuran okudukları zaman nasıl olursun?
ş: Ateşte eriyen kurşun gibi eririm

P. Sadaka verdikleri zaman halin nasıl olur?
ş: Halim pek yaman olur. Sadaka veren sanki testere ile beni ikiye böler.

P: Sadaka verilince neden testere ile ikiye bölünürsün?
ş: Sadakada 4 mükafat vardır.
1)Allah sadaka verenin malına bereket verir
2)Sadaka vereni halkına sevdirir
3)Sadakayı cehennemle arasında perde yapar
4)Allah, belayı ve sıkıntıyı sadaka verenden kaldırır

P: Sana göre ihlas sahibi olan kullar kimlerdir?
ş: Malı, parayı sevmeyen, övünmekten, medhedilmekten hoşlanmayan kişi ihlas sahibidir. Hemen ondan kaçarım.
Malı, parayı seven kişi Allah için bir ihlasa sahip değildir. Bir kul;
malı ve övünmeyi sevdiği süre, kalbide dünyaya arzulu kaldığı müddetce
bana en çok itaat edendir. Mal sevgisi ve baş olma sevgisi en büyük
günahlardandır.

şeytan anlatmaya devam etti:
Yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen benim. Her kim yalan söylerse;
benim dostumdur. Yalan yere yemin ederse benim sevgilimdir. Yalan yere
yemin gönlümün eylencesidir. Gıybet ve koğuculuk benim meyvelerim ve
şenliğimdir. Kim talak üzere yemin ederse günahkardır. Hakikat belli
oluncaya kadar karısı ona haram olur. Meydana getirecekleri çocukları da
zina çocukları olur.

Her ne zaman insan namaza kalkarsa ona vesvese veririm. Onu namaz
kılmaktan alıkoyarım. Bunu yapamazsam vaktinin dışında namaz kılmasını
sağlarım. Namaz içinde sağa sola baktırırım. Acele ve çabuk çabuk namaz
kılmasını emrederim. Cemaat içinde namaz kılarken ona bir gem takarım.
Başını imamdan önce secdeden ve rükudan kaldırırım. İmamdan öncede secde
ve rüku yaptırırım.

Namaz içinde parmaklarını çıtlatmasını isterim. Böylece beni tesbih
edenlerden olur. Namaz içinde burnuna üflerim ve esnemeye başlar. Elini
ağzına kapatmazsa içine küçük şeytanlar girer. Dünya hırsını ve dünyevi
bağlarını çoğaltır. Böylelikle bize itaat eder ve sözümüzü dinler.
Sonra miskinlere, zavallı ve çaresizlere giderim. Onlara namazı
bırakmalarını emrederim. Onlara, namaz size göre değil, o afiyet ihsan
ettiği ve bolluk verdiği kimseleredir, derim.

Sonra hastalara giderim. Namaz kılmayı bırak, iyi olduğun zaman çokca
kılarsın derim. Böylece o namazını bırakır. O hasta namazını terkederek
ölürse Allah'ın huzuruna vardığında; Allah'ı öfkeli bulur.


ŞEYTAN İLE SAVAŞIRKEN OLAN YARDIMCILAR:

Şeytan ile savaşırken ve onun aldatmalarına kapılmamak ve tuzağına
düşmemek için yardım istenilecek şeylerin başında KELİME-İ TEVHİD ve
Allahü Teala'yı çokca anmak gerekir.
HADİSİ ŞERİFTE: Allahü Teala buyuruyor ki "La ilahe illallah benim
kal'am dır. Bunun için La ilahe illallah diyen benim kal'ama girer.
Benim kal'ama giren ise azabımdan emin olur." buyrulmuştur.
Yine buyurdu ki: " Bir kimse halis ve muhlis olarak La ilahe illallah dese, Cennete girer."

Şeytan azaba sebebdir. Hadislerden anlaşılıyor ki, bir kimse La ilahe
illallah kelimesini söylese, Allahü Teala'nın emirlerini yapıp,
yasaklarından kaçınsa ve şeytan onu o halde görse, ondan uzaklaşır,
yanına yaklaşamaz. Bu durumda şeytan zararından kurtulur.

Euzü ve Besmeleyi çok söylemekle Şeytanla savaşılmış, onun hile ve aldatmalarına karşı Besmeleden yardım alınmış olunulur.
Zira Resulüllah S.A.V. bir kimsenin şeytanın telef olmasına ve helakine
beddua ettiğini işitince:" Böyle deme, zira şeytan kibirlenir ve seni
yenmek için elimden geleni yaparım der. Ancak Euzü Besmele oku. Bu
durumda şeytan küçülür. Zerre gibi hor ve hakir olur."

Kişi, Allah'a güvenip; dünyayı isteyenlerden, onların mallarından,
hediyelerinden, medhlerinden, övmelerinden ve hırslarından ayrılmakla da
şeytanın hile ve aldatmalarına karşı durmakta yardım görür.
Çünkü dünyayı sevenler; şeytanın malı, askeri ve takımıdır. İnsan için
lazım olan, bunların hepsinden sevgiyi kesip, Allah'ın lutfüyle kimseye
muhtaç olmayıp, her halinde ve işinde Allah'a güvenmesidir, tevekkül
etmesidir. Allahü Tealay'a dönmesidir.
İnsanlara minneti, haram ve şüpheli şeyleri terketmelidir. Dünyanın
helal ve mübahlarını az kullanmakta zühdü, vera ve takva yolunu tercih
etmelidir.

Şeytan ile içten mücadele ve çarpışma kalb ve iman ile olur. Sen
şeytanla mücahede ettiğin zaman, senin yardımcın, dayanağın Allahü Teala
dır.
Kafirle olan cihadın (savaşın), çarpışmanın sonu vardır. Nefs ve şeytanla cihad etmenin (savaşın) sonu yoktur.ALINTIDIR