Cin zararları ile nazar ve hased için
Üzerinde taşına gerekirse suyu içile

Çevresine yazılı olan ayetler
çevresinde Hakka 51-52, mü’min 19, mülk 4, hicr 15, saff 8, duhan 20
ayetleri yazılıdır
eğer havas ilminde vefkler tılsımlar hakkında yeterli değilseniz
lütfen uğraşmayın